POSTELNA BIELIZEN

S TERAPEUTICKYM A PROFYLAKTICKYM UCINKOM


Postelna bielizen s obsahom aktivnych latok - striebra resp. zinku vykazuje po celu dobu zivotnosti (garancia nezmenenych vlastnosti po dobu minim8lne 60 pracich cyklov) antibakterialne posobenie. Pri styku s kozou zabranuje nie len rozmnozovaniu bakterii, ale posobi dokonca antibakterialne. Tento klinicky ucinok je potvdeny studiami prave u bak-
terii, ktore sa najcastejsie podielaju na bakterialnom osidleni koze (Staphylococcus aureus) a dokazatelne prispievaju k tvorbe resp. udr-
ziavaniu podmienok pre vznik atopickeho ekzemu.
U pacientov s akne, kde St.aureus predstavuje najcastejsi patogen, posobia pri styku s kozou antibakterialne a ukludnujuco, cim prispievaju k zlepseniu klinickeho stavu.