Snahou dnešnej mediciny je choroby nie len liečiť, ale im hlavne predchádzať. Osobitou kapitolou preventivnej mediciny je optimalizáciou životných podmienok a životného štýlu formovať a podporovať zdravie jednotlivca. Súčasťou takéhoto trendu v preventivnej medicine je aj vývoj a výroba tzv. medicinskych textilii, ktoré sú výsledkom spoločného výskumu mediciny a textilného priemyslu.
Sú to textilie, ktoré svojim špeciálnym zloženim predchádzajú alebo dokonca podporujú liečbu najčastejšich alergických ochoreni alebo sa podieľajú na liečbe či riešeni zdravotných problémov jednotlivca. Kontaktné medicinske textilie obsahujú aktivne látky (napr. striebro alebo zinok), ktoré majú v medicine dokázateľné antibakteriálne, stimulačné či terapeutické účinky.Tieto liečebne aktivne komponenty priaznivo ovplyvnujú mikroflóru a fyziológiu kože a to dlhodobo, po celú dobu kontaktu. Okrem tejto skupiny kontaktných textilii existujú aj tzv. textilie bariérne.Tieto zamedzujú pristupu alergé nu ku koži a zabranujú jeho negativnemu pôsobeniu. Medzi takéto patri tzv. Encasing, čiže špeciálna tka nina, ktorá je nepreniknuteľná pre najčastejši zdroj domáceho alergénu, roztoče. Medzi bariérne medicinske textilie patria i tkaniny s UV ochranou. Ich špeciálne zloženie a štruktúra pohlcujú škodlivé UV žiarenie a hlavne v detskom veku predstavujú nenahraditeľnú prevenciu rozvoja melanómu v budúcnosti. Osobitnú skupinu tvoria textilie vyvinuté pre deti s noč ným pomočovanim, kde okrem funkčnosti spodného prádla (vysokej absorpcie) je nemenej dôležitá aj funk cia psychologická. Toto prádlo sa minimálne odlišuje od bežného spodného prádla a zmenšuje až odstranuje u takto postihnutých deti pocit hanby a frustrácie.