KONTAKT

MUDr. Branislav Maček
Bazová 38
040 22 Košice
ICO: 45 990 981
DIC:SK1046798654

Telefon: 00421 907 534 734

Bankové spojenie pre zákaznikov SR:
Cislo uctu: 2853199655/0200

Bankove spojenie pre zakaznikov z CR:
Cislo uctu: 2200208876/2010Mail: info@textilprealergikov.sk